PRINT SEND TIL EN VEN
Magtenbølle Kelstrup Vandværk
Bestyrelsen har på sit sidste møde besluttet, at færdiggøre den nye ledning langs Energivej.
Dette arbejde er nu tilendebragt.
Samtidig er forbrugerne på Hestehavevej nu tilsluttet denne ledning.

Aktuelt

Intet.

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:


Formand
Jørgen Hansen
telefon 65967246

Kasserer
Hans Peder Christiansen
telefon 23639152
mail: hpc@skovsbyhuse.dk