Vandværkets takster er fastlagt som følger

 

 

Vandpris 4,50 kr. pr m3
Fast afgift 175,00 kr. pr kvartal
Målerleje 25,00 kr. pr kvartal
Fakturagebyr papir fakturaer 25,00 kr. pr stk
Tilslutningsafgift 11.000,00 kr.

 

Vandmålerne aflæses elektronisk med udgangen af hvert kvartal.
Vandforbruget opkræves op baggrund af det aflæste forbrug.
Der opkrævets samtidig et a/conto beløb for det kommende kvartal.
Ved fraflytning opkræves forbruget frem til fraflytnig. Eventuel tilgodehavende på mindre end 25,00 kr. udbetales ikke.
Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr som 1. gang er på 100,00 kr. Ved betaling senere end 1 måned efter forfaldsdato opkræves et rykkergebyr på 100,00 kr.
Afbrydes vandforsyningen på grund af manglende betaling, opkræves de omkostninger værket har med lukning og genåbning af vandforsyningen.
Udover vandafgiften opkræves en statsafgift på 6,37 kr. pr m3.
Ved tilslutning til vandværket uden for værkets eksisterende ledningsnet betales ud over tilslutningsafgiften et bidrag til den nye ledningsføring. 
Ledningsbidraget fordeles normalt ligeligt mellem de tilsluttede parceller bortset fra industriområdet, hvor ledningsbidraget udgør 5.000,00 kr. pr tilslutning samt  3,00 kr. pr m3.


Alle priser er excl. moms.

Priserne er gældende fra 1/1 2019

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Du accepterer det ved at klikke videre på siden. Læs mere om vores brug af cookies, herunder samt hvordan du fravælger brug af cookies.

 Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies