Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

 

Magtenbølle-Kelstrup Vandværk forsyner 360 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via tefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. 
Vandværket udpumper ca. 75.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

 

Takstændrig for 2023

Vandværket har på generalforsamling den 20/3 2023 godkent ændringer i taksterne.

Kubikmeterafgiften stiger fra 5,00 kr til 6,00 kr. pr m3.
Den fast afgift stiger fra 225,00 til 275,00 kr pr kvartal.
De anførte priser er excl. moms. 

Baggrunden for stigningen er væsentlig stigning i energiudgifterne, samt store udgifter til ledningsomlægning i forbindelse med etablering af den nye bane

Takstændringen har virkening fra den 1/1 2023

 


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

Normal drift

 

Vandets hårdhedsgrad: 23.0º dH


Senest målt den: 07-11-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt