Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1380627 2018-06-14 08:30:00 Køkken.
Magtenbøllevej 140.
Drikkevandskontrol, ledningsnet Begrænset Eurofins Miljø, Vejen 835-2018-80576213 Køkken.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Jern 0,056 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Oxygen indhold 9,700 mg/l 5,000 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal 22 gr 18,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 74,000 mS/m 30,000 0,100 DS/EN 27888

pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 14,900 grader C 0,000 Ikke oplyst


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser


 

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 21º dH


Senest målt den: 28-10-2021


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies