Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1420311 2018-10-04 10:35:00 Afgang vandværk
Drikkevandskontrol, vandværk (03+09) Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Eurofins Miljø, Vejen 835-2018-80626512 Afgang vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,027 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 130,000 mg/l 0,500 ICP-AES, SM3120

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Carbon,org,NVOC 2,100 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Chlorid 26,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

Farvetal-Pt 3,900 Pt mg/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,290 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

Hydrogencarbonat 337,000 mg/l 3,000 DS 9963

Inddampningsrest 490,000 mg/l 1.500,000 10,000 DS 204

Jern 0,012 mg/l 0,100 0,010 ICP-AES, SM3120

Kalium 2,300 mg/l 10,000 0,050 ICP-AES, SM3120

Magnesium 13,000 mg/l 50,000 0,100 ICP-AES, SM3120

Mangan <0,002 mg/l 0,020 0,002 ICP-AES, SM3120

Natrium 15,000 mg/l 175,000 0,100 ICP-AES, SM3120

Nitrat 1,100 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,001 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 9,600 mg/l 0,100 DS/EN 5814

Phosphor, total-P <0,010 mg/l 0,150 0,010 SM

Sulfat 93,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500

Turbiditet 0,210 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal 22 gr 4,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal 37 grader <1,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Chloroform <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Ethylbenzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

M+P-xylen <0,020 µg/l 10,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Naphtalen <0,020 µg/l 2,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

O-xylen <0,020 µg/l 10,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Toluen <0,020 µg/l 10,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

AMPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desethyl- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desisopropy <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Deisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 21,000 grader dH 0,500 ICP-AES, SM3120

Konduktivitet 74,000 mS/m 30,000 0,100 DS/EN 27888

pH 7,500 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 9,600 grader C 0,000 Ikke oplyst2,4-dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

CGA 62826 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser


 

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 21º dH


Senest målt den: 28-10-2021


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies