Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1464244 2019-02-26 09:45:00 Køkken
Magtenbøllevej 140
Drikkevandskontrol, ledningsnet Begrænset kontrol + sporstofkontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80656743 Køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Jern 0,016 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Oxygen indhold 9,300 mg/l 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader 35,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 66,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 6,000 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,600 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,290 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 31,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Kobolt (Co) 0,054 µg/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,170 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 21º dH


Senest målt den: 28-10-2021


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies