Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1466990 2019-02-26 08:50:00 Afgang Vandværk
Drikkevandskontrol, vandværk Normal kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80624084 Afgang Vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,005 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Carbon, organisk, NVOC 2,200 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Chlorid 24,000 mg/l 1,000 SM 17 udg. 4500

Fluorid 0,290 mg/l 0,050 SM 17 udg. 4500

Jern 0,033 mg/l 0,010 ICP-AES, SM3120

Mangan <0,002 mg/l 0,002 ICP-AES, SM3120

Nitrat 1,200 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,047 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader 10,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 66,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 8,900 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,500 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 21º dH


Senest målt den: 28-10-2021


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies