Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1466990 2019-02-26 08:50:00 Afgang Vandværk
Drikkevandskontrol, vandværk Normal Eurofins Miljø, Vejen 835-2018-80624084 Afgang Vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,005 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Carbon,org,NVOC 2,200 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Chlorid 24,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

Fluorid 0,290 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

Jern 0,033 mg/l 0,100 0,010 ICP-AES, SM3120

Mangan <0,002 mg/l 0,020 0,002 ICP-AES, SM3120

Nitrat 1,200 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,047 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal 22 gr 10,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal 37 grader <1,000 antal/ml 5,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre

Konduktivitet 66,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

pH 7,500 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 8,900 grader C 0,000 Ikke oplyst


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser


 

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 21º dH


Senest målt den: 28-10-2021


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies