Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1540254 2019-09-12 11:30:00 Afgang vandværk.
Drikkevandskontrol, vandværk Udvidet kontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2019-80758452 Afgang vandværk.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,021 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 120,000 mg/l 0,500 ICP-AES, SM3120

Carbon, organisk, NVOC 2,500 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Chlorid 25,000 mg/l 1,000 SM 17 udg. 4500

Farvetal-Pt 5,600 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,280 mg/l 0,050 SM 17 udg. 4500

Hydrogencarbonat 328,000 mg/l 3,000 DS 9963

Inddampningsrest 460,000 mg/l 10,000 DS 204

Jern 0,380 mg/l 0,010 ICP-AES, SM3120

Kalium 2,700 mg/l 0,050 ICP-AES, SM3120

Magnesium 12,000 mg/l 0,100 ICP-AES, SM3120

Mangan <0,002 mg/l 0,002 ICP-AES, SM3120

Natrium 15,000 mg/l 0,100 ICP-AES, SM3120

Nitrat 2,900 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,001 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 10,200 mg/l 0,100 DS/EN 5814

Phosphor, total-P 0,017 mg/l 0,010 SM

Sulfat 72,000 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500

Turbiditet 2,200 FTU 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222

Kimtal ved 37 grader 2,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Benzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Chloroform <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Naphthalen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlormethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Toluen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

m+p-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS, Purge and trap


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

AMPA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desethyl- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desisopropyl- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Deisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 20,000 grader dH 0,100 ICP-AES, SM3120

Konduktivitet 64,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 9,900 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,900 pH 0,000 DS/EN ISO 105232,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 21º dH


Senest målt den: 28-10-2021


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies