Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1741757 2020-09-29 08:00:00 Afgang vandværk.
Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2019-80789208 Afgang vandværk.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 110,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Carbon,org,NVOC 1,500 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Jern <0,010 mg/l 0,100 0,010 DS/ISO 17294-2

Magnesium 12,000 mg/l 50,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,020 0,002 DS/ISO 17294-2

Nitrat 0,730 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,001 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 11,100 mg/l 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Kimtal 22 gr 2,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA 0,012 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

AMPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desethyl- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desisopropy <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Deisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxy-atrazin <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid (DMS) <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 18,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 67,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

pH 8,200 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 9,900 grader C 0,000 Ikke oplyst


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,590 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,150 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-22,4-dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,6-dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

CGA 62826 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Chlorthalonilamid sulfonsyre R417888 <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser


 

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 21º dH


Senest målt den: 28-10-2021


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies