Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1902538 2021-04-16 07:30:00 Køkken
Mågevej 15
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Eurofins Miljø, Vejen 835-2021-80911299 Køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

Carbon,org,NVOC 1,600 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Chlorid 26,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

Farvetal-Pt 4,200 Pt mg/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,290 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

Jern 0,071 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Mangan <0,002 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 16,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat 2,500 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,015 mg/l 0,100 0,001 SM 17 udg. 4500

Sulfat 83,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500

Turbiditet 0,420 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

Benz[a]pyren <0,003 µg/l 0,010 0,003 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Benz(ghi)perylen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Chloroform <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trans-1,2-dichloreth <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS, Purge and trap


Tilstandsparametre

Konduktivitet 66,000 mS/m 30,000 250,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

pH 8,000 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

Temperatur 8,100 grader C 0,000 Ikke oplyst


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 2,900 µg/l 200,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 5,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,810 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,048 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 38,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,003 µg/l 3,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom 0,100 µg/l 50,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 12,000 µg/l 2.000,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt (Co) <0,040 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 0,001 Atomfluorescens

Nikkel 0,140 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Zink 13,000 µg/l 3.000,000 0,300 DS/ISO 17294-21H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 GC/MS, Purge and trap

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,001 µg/l 0,000 DIN 38407-42


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser


 

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 21º dH


Senest målt den: 28-10-2021


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies