Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1902965 2021-05-07 09:30:00 Køkken
Mågevej 15
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Mikrobiologisk kontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2021-80927751 Køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Kimtal 22 gr 9,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

 

Ingen driftsforstyrrelser


 

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 21º dH


Senest målt den: 28-10-2021


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies