Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2157640 2023-11-07 07:40:00 Magtenbølle Kelstrup Vandværk - Vandværket
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81232473 Afgang vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 140,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,700 mg/l 0,100 DS/EN 1484:1997

Jern 0,010 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Magnesium 14,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Nitrat 1,600 mg/l 0,300 DS/ISO 15923-1:2013, mod.

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 ISO 15923-1

Oxygen indhold 9,300 mg/l 0,100 DS/EN ISO 5814:2012


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. 6,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 5,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dion 0,013 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,010 GC/MS/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,010 GC/MS/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,010 GC/MS/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,010 GC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid 0,018 µg/l 0,010 LC/MS/MS

PPU (IN70941) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorbenzen <0,010 µg/l 0,010 GC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 23,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 66,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 9,800 grader C 0,000 ISO 19458:2006

pH 7,500 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Arsen 0,480 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2


:

(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat 0,035 µg/l 0,010 LC/MS/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Monuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

Normal drift

 

Vandets hårdhedsgrad: 23.0º dH


Senest målt den: 07-11-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt