Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2205137 2024-02-07 08:15:00 Magtenbølle Kelstrup VV - Mågevej 15, taphane
Mågevej 15
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2024-81345816 Køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 3,900 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,089 mg/l 0,200 0,010 DS/ISO 17294-2

Turbiditet 0,400 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027-1:2016


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. 15,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899-2:2000

Kimtal ved 22 grader 84,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 66,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 7,400 grader C 0,000 ISO 19458:2006

pH 7,700 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk


 

Driftstatus

Normal drift

 

Vandets hårdhedsgrad: 23.0º dH


Senest målt den: 07-11-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt