Hyppigt stillede spørgsmål

 

 

Hvad koster en m3 vand?


Svar: 10,95 kr /m3 incl moms

 

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?


Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)

 

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?


Svar: 19,1

 

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? 


Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

 

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?


Svar: Det må du gerne

 

Må jeg bruge vand til at vande min have? 


Svar: Det må du gerne

 

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?


Svar: Ja det går det.

 

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?


Svar: Du kan kontakte Sprattenborg Smedie på telefon 64831149

 

Hvor er min stophane placeret?


Svar: Den kan du finde på vandværkets elektroniske kort på adressen HER

 

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?


Svar: Alle målere er udskiftet i 2013.

 

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?


Svar: Det er altid en god ide at kontrollere vandforbruget en gang om måneden.

 

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?


Svar: Du skal ringe til kassereren på telefon 23639152

 

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?


Svar: Det kan du gøre på denne hjemmeside under selvaflæsning

 

Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?


Svar: Det betyder, at du er medejer af vandværket. Andelsselskabet er oprettet med begrænset ansvar. Du kan derfor ikke komme til at hæfte for en evt. gæld i vandværket.
Vandværket er i øvrigt gældfrit.