Kontakt

 


Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt: Jørgen Hansen 65967246

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning kontakt: Hans Peder Christiansen
tlf 23639152 E-mail hpc@skovsbyhuse.dk