Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Magtenbølle-Kelstrup Vandværk forsyner 360 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via tefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. 
Vandværket udpumper ca. 70.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

 

Hårdhed

Drikkevandet  fra vandværket er hårdt vand, det vil sige ca. 19 dH.