Tilslutning til vandværket koster 11.000,00 kr.

Det gælder dog ikke industriområder.
Her er prisen 5.000,00 kr. + 3,00 kr. pr m2.

Ved tilslutning til vandværket uden for værkets eksisterende ledningsnet betales ud over tilslutningsafgiften et bidrag til den nye ledningsføring.