Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 3 boringer liggende ved vandværket, hvorfra der kan indvindes vand.
Vandværket indvinder årligt 75.000 m3 vand.

 

Vandkvalitet og kontrol


For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper:

• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.