Vandværkets seneste kvalitetskontrol

 

Vedlagt er den seneste analyse, som viser at der ikke er problemer med pesticider i drikkevandet.

 

Klik her for at åbne den seneste vandanalyse