Aflæsning af Vandmålere


Vandværket aflæser vandmålerne med udgangen af hvert kvartal.

Herefter udsendes endelig afregning af forbruget i kvartalet og opkrævning af a/conto vedrørende det kommende kvartal.

Aflæsningen forstås af vandværket.